Bordallo Pinheiro - White Cake Stand with Rabbit

$165.00